ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 
www.nayaiamsao.go.th coppyright 2018